over

Cultuurbos werd in 2005 opgericht door Nancy Fornoville. Oorspronkelijk met de bedoeling kunstenaars te helpen bij hun eerste stappen op het internet.  Maar nadat Nancy een Master Culturele Studies en een Master Filmstudies en Visuele Beeldcultuur behaalde, groeide het idee meer met Cultuurbos te gaan doen.

Vandaag wil Cultuurbos ervoor zorgen dat film (en dan in de eerste plaats animatiefilm) en beeldende kunst een breder publiek vinden.  We zien hier verschillende facetten aan waaronder meer voldoening halen uit participatie aan cultuur en een betere toegang tot niet commerciële cultuur, met name film.

Cultuur is vaak een moeilijk gegeven. Met name als het gaat over zogenaamde hoge cultuur waaronder beeldende kunst of de art house film, hebben mensen vooroordelen: “het is te moeilijk voor mij, dat kan ik nooit begrijpen”, “het is maar wat geklieder” of “dat kan mijn neefje van 4 ook”. Die vooroordelen belemmeren hen om aan deze vormen van cultuur deel te nemen. Cultuurbos wil helpen om deze vooroordelen weg te nemen. In de eerste plaats door duiding te geven in de vorm van lezingen, inleidingen bij films, blogposts,…  De ervaring leert immers dat mensen vaak meer uit een bezoek aan film of museum halen als ze meer informatie krijgen over de film of tentoonstelling.

Maar ook bij de verspreiding van cultuur kan er nog veel verbeterd worden. Hoewel de komst van het internet de wereld veel groter heeft gemaakt, blijft de (legale) verspreiding in grote mate beperkt tot doorsnee producties. Kijk maar naar de  Nederlandse televisie waar dezelfde film keer op keer vertoond worden terwijl andere geen kans krijgen. Dit heeft als gevolg dat onze culturele wereld beperkt blijft. Ook hier wil Cultuurbos een mouw aan passen door zelf screenings te organiseren.